A ブロック

GAME1 Kazuki Yoshida(1) VS Noriyuki Kitagawa(48)

GAME2 Takumu Kawanami (12) VS Kenta Hoshi(37)

GAME3 Misaki Yokoyama(18)VS Yoshiki Nakaoka(31)

GAME4 Yohei Tanio(24)VS Yusuke Kubori(25)

GAME5 Yuta Kato(15) VS Yutaka Ishida(34)

GAME6 Kenta Takizawa(22)VS Yamamoto Masaaki(27)

GAME7 Masashi Matsushima(7)VS Masaki Oshima(42)

GAME8 Mei Tsuchiya(6)VS Yuka Furukawa(43)

 

Bブロック

GAME9 Yuko Nakamura(2) VS Manami Sai(47)

GAME10 Jun Kawaguchi (11)VS kim sung young(38)

GAME11 Shohey Takagi(17)VS li Wei hsuan(32)

GAME12 Mika Tanaka(23)VS Takuya Tsutsumi (26)

GAME13 Takuya Ueda(14)VS Tomohiro Konda (35)

GAME14 Yosuke Kinjo(21)VS  Kenta Yanagiya(28)

GAME15 Hiroki Tachibana(8)VS Yu Nogami (41)

GAME16 Kanako Kawaguchi(5) VS Asuka Hayashi(44)

 

Cブロック

GAME17 Kohei Otani(3) VS Kiyoshi Yabuuchi(46)

GAME18 Wataru Kamiyamane(10)VS Yuki Suemitsu(39)

GAME19 Takaharu Yanagi(16)VS Yuji Umeda(33)

GAME20 Kenta Baba(20)VS Shuto Mizuno(29)

GAME21 Masashi Takamatsu (13)VS Junko Dougome(36)

GAME22 Yusuke Kamikura(19)VS Chen Zhaocheng(30)

GAME23 Miki Inasaka(9)VS Kaho Sugiyama(40)

GAME24 Midor Ebara (4) VS    Atsushi Fujii(45)